Jdi na obsah Jdi na menu
 


    Sboru dlouhotřebovských hasičů došlo dne 5. července 1900 poděkování za pomoc při likvidaci požáru v Ústí na Orlicí, jenž zachvátil více domů. Poděkování bylo zakončeno přáním mnoho zdaru našemu sboru. Děkovný a zajisté i potěšitelný dopis podepsal tehdejší starosta města dr. Vicena.

    Za nejdramatičtější požár v naší obci je možno označit oheň dřevěné hospody „Na špici“, dne 16.4.1911, při němž uhořely dvě děti (chlapec a děvče), jež spaly na půdě. Nebylo možné je zachránit, bylo jen slyšet jejich zoufalé volání o pomoc. Požár byl zpozorován o půl druhé v noci a v krátké době byla celá hospoda v jednom ohni.

    Z předcházejících přehledů je zřejmý snižující se trend ohňů a požáry se vyskytují již jen ojediněle. Zmizela dřevěná zástavba, chalupy kryté došky se zásobami sena, krmné i stelivové slámy, včetně stohů. Snížilo se nebezpečí požárů vzniklých lidskou neopatrností při zacházení s otevřeným ohněm po elektrifikaci obce v roce 1934. Měla na tom i podíl protipožární prevence, prohlídky komínů, protipožární žňové hlídky a další akce.

    Aktivita dobrovolných hasičů nezaniká, přesunuje se do jiných tematických oblastí. Jde ponejvíce o zásahy při povodních a dalších přírodních kalamitách. Současně se rozšiřuje okruh působnosti na okolí i na vzdálenější regiony. Hasiči se zúčastňují likvidace polomů po silných vichřicích, úniků nebezpečných látek, plynů, ropných produktů a jiných kapalin. Pomoc se soustřeďuje na dopravní nehody, kterých ke škodě všech velmi přibývá.

    Nelze opomenout ani brigádnickou činnost hasičů v minulém půlstoletí v zemědělství, ať při sklizňových pracích nebo při výstavbě objektů organizovaných obcí.