Jdi na obsah Jdi na menu
 


Funkční označení dobrovolných hasičů

Členové a funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska


Člen SH-ČMS


Člen SH-ČMS
po 3 letech

Člen SH-ČMS
po 5 letechČlen SH-ČMS
po 8 letech
velitel družstva (hlídky)


Člen SH-ČMS
po 10 letech
člen rady MHvedoucí kolektivu


Člen SH-ČMS
člen výboru
revizorČlen SH-ČMS
náměstek starosty
velitel SDH
předseda RR

starosta SDHaktivista okrskového
výboru

člen okrskového
výboru
okrskové RR
okrskový revizorČlen SH-ČMS
náměstek starosty
okrsku, okrskový
velitel a předseda RR

starosta okrsku

inspektor OSH

vedoucí inspektor OSH
člen odborné rady OSH


člen výkonného výboru OSH
nebo OKRR

náměstek starosty OSH
předseda ORR

starosta OSH

pracovník ústředí SH-ČMS
instruktor ÚHŠ
pracovník CHH

vedoucí odboru ústředí SH-ČMS
zástupce ředitele ÚHŠ
zástupce ředitele CHH

ředitel ÚHŠ
ředitel CHH
ředitel zařízení SH-ČMS
člen odborné rady SH-ČMS


člen ÚKRRčlen výkonného výboru SH-ČMS
předseda krajské řídící rady SH-ČMSředitel kanceláře SH-ČMS
náměstek starosty SH-ČMS
a předseda ÚKRR

starosta SH-ČMSZásahová jednotka SDH obce


hasič JSDH

starší hasič JSDH

strojník JSDH

technik JSDH

velitel družstva JSDH


velitel družstva JSDH
zástupce velitele jednotky JSDH

velitel jednotky JSDH

Vysvětlivky

VD - ZVJ velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV výkonný výbor
OKRR okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ ústřední hasičská škola
CHH centrum hasičského hnutí
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH sbor dobrovolných hasičů
OSH okresní sdružení hasičů
SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska