Jdi na obsah Jdi na menu
 


    Sbor hasičů měl od založení vlastní samosprávu. Původní sestava se však do současné etapy značně změnila.

    V čele sboru býval velitel, potom starosta později předseda sboru. Starosta míval svého zástupce (místostarostu) a v některých letech i dva. Hlavním výkonným činovníkem hasičů je dodnes velitel, jenž má také svého zástupce. Veliteli sboru podléhal náčelník stříkačníků a náčelník lezců, včetně svých zástupců. Dále veliteli sboru byli podřízení četaři stříkaček (motorové i ruční). Za provozuschopnost stříkaček odpovídal strojník a jeho zástupce. Ohlašováním požáru a svoláváním ke cvičením byl pověřen vrchní hudec s několika trubači. Zvláštní skupinu tvořili ošetřovatelé poraněných osob, samaritáni, což bývaly převážně ženy.

    Správní agendu, včetně korespondence vyřizoval jednatel sboru, který zaznamenával i usnesení ze schůzí a valných hromad. Vedl i pamětní knihu sboru, kroniku. Výborové schůze se konaly podle potřeby, členské z pravidla jednou za měsíc. Na konci roku se konaly valné hromady (výroční členské schůze). Valné hromady se také svolávaly i při mimořádně důležitých otázkách.

    Finančními záležitostmi se zabýval pokladník, který vedl přehled o příjmech a vydáních. Koncem roku vypracovával souhrnou pokladní zprávu o celkovém hospodaření, kterou stvrzovali dva zvolení revizoři účtu. Pokladní zpráva byla předmětem jednání členské schůze.

    Dříve byli voleni členové smírčího soudu, ale ti nemívali mnoho práce. Od 15.června 1949 byla ustanovena tříčlenná trestní komise.

    Členové výboru byli voleni na tříleté období, od roku 1939 na dvouleté období. Hlasovalo se pro každou funkci zvlášť.

    Od 2.3.1951 doznala uvedená sestava funkcionářů podstatných úprav. Podle celostátního příkazu se změnil nejen název sboru na místní jednotu požární ochrany, ale i skladba funkcionářů. Byly zavedeny funkce referentů: osvětového, technického, organizačního, výcvikového, dorostového, referenta prevence požární ochrany a odborného školení. Hasiči se už netitulovali bratři, ale soudruzi. Přejmenována byla i skupina samaritánů na referát zdravotní péče.

    Jelikož obsazení výše uvedených funkcí za 120 let působení sboru nelze pro omezený rozměr této publikace uvádět, přijměte alespoň dlouhodobý přehled starostů (předsedů) a velitelů, kteří se na zdárné činnosti hasičů během uplynulých let podíleli.

Obrazek 

Skupinová fotografie činovníků hasičského sboru. Od leva :
Frant.Frajdl (zbrojník sboru), Lad. Kovář, Jan Mikeš,
Alois Kubišta a František Štěpánek (velitel sboru).

 

Obrazek

Nejstarší člen SDH pan František Rybka č.221 v roce 1953, ve stáří 100 let. Blahopřání předává pan F.Štěpánek, velitel hasičského sboru.

    Přehled starostů (předsedů) sboru:

rok

jméno

č.p.

1933

Jan Kovář

172

1933-1936

Jan Balcar

29

1936-1945

Jindřich Kapoun

84

1945-1948

Jan Jiroušek

31

1948-1952

Rudolf Sýkora

244

1952-1953

Josef Mlejnek

232

1953-1956

Karel Vaněk

72

1956-1957

Antonín Jasanský

254

1957-1959

Rudolf Rybka

178

1959-1960

Jan Pirkl

62

1960-1964

Karel Vaněk

72

1964-1967

Jan Pirkl

62

1967-1972

Ladislav Lamplot, st.

232

1972-1974

Josef Malina

14

1974-1980

Emil Cejnar

40

1980-1985

Jiří Pirkl ing.

313

1985-1991

Luděk Skála, ml.

107

1991-1993

Jiří Pirkl ing.

313

1993-2007

Emil Cejnar

40

2007 -

Jindřich Novotný

80

 

    Přehled velitelů sboru dobrovolných hasičů:

rok

jméno

č.p.

1885-1893

Václav Vosyka

199

1893-1905

František Kovář

32

1905-1905

Václav Hác

20

1905-1912

František Kovář, ml.

32

1912-1919

František Jiroušek

142

1919-1924

František Šmíd

64

1924-1933

Jan Kovář

172

1933-1937

Jan Jiroušek

31

1937-1945

Jan Mikeš

164

1945-1948

Josef Kovář

65

1948-1961

František Štěpánek

235

1961-1964

Jan Pirkl

62

1964-1966

Rudolf Broulík

130

1966-1966

Josef Malina

14

1966-1972

Pavel Kavka

147

1972-1973

Jiří Pirkl ing.

313

1973-1974

Rudolf Broulík

130

1974-1977

Ladislav Lamplot, ml.

232

1977-1982

Miloš Kašpar

80

1982-1993

Jiří Kašpar

104

1993-1998

Miloš Kašpar

80

1998-

Miroslav Lang

137

 Členská základna sboru dobrovolných hasičů a její funkcionáři k roku 2005: 

jméno

bydliště

č.p.

funkce

členem od

Broulík Rudolf

Dl.Třebová

130

 

1.1.1948

Broulík Josef

Trutnov

 

 

1.1.1972

Broulíková Marta

Dl.Třebová

130

 

20.6.1975

Cejnar Emil

Dl.Třebová

40

starosta

1.1.1964

Dugasová Zuzana

Dl.Třebová

44

organizační

 referent

1.1.1985

Fišarová Monika

Dl.Třebová

60

 

1.5.1999

Hamerníková Luc.

Dl.Třebová

314

 

1.3.2001

Herman Pavel

Dl.Třebová

329

strojník

1.1.1986

Hermanová Květa

Dl.Třebová

329

 

1.1.1986

Hermanová Jana

Dl.Třebová

329

 

1.1.1998

Jasanská Marie

Dl.Třebová

82

 

1.1.1976

Kašpar Miloš

Dl.Třebová

80

 

1.1.1969

Kašpar Jiří

Dl.Třebová

104

 

1.1.1968

Kašpar Jan

Dl.Třebová

79

 

1.1.1985

Kašparová Dana

Dl.Třebová

80

hospodář

1.1.1986

Kašparová Lenka

Dl.Třebová

80

člen výboru

1.5.1999

Kašparová Iva

Dl.Třebová

80

 

1.5.1999

Kubišta Antonín

Dl.Třebová

70

 

1.1.1962

Lang Miroslav

Dl.Třebová

137

velitel

1.1.1977

Lang Petr

Dl.Třebová

232

 

1.1.1998

Langová Dagmar

Dl.Třebová

137

jednatel

1.1.1985

Langová Romana

Dl.Třebová

137

 

1.2.2003

Morkes Oldřich

Dl.Třebová

275

 

8.8.2001

Morkesová Jitka

Dl.Třebová

275

 

1.2.2003

Motyčka Luboš

Dl.Třebová

317

 

1.3.2001

Novotná Eva

Dl.Třebová

5

 

1.1.1976

Novotná Eva, ml.

Dl.Třebová

5

 

1.5.1999

Novotný Jindřich

Dl.Třebová

80

místostarosta

1.1.1977

Novotný Jan

Ústí nad Orlicí

445

velitel

družstva

1.1.1998

Pecha Václav

Dl.Třebová

254

 

1.3.2001

Pecha Libor

Dl.Třebová

254

 

17.6.2002

Pirkl Václav

Dl.Třebová

62

 

1.1.1958

Pirkl Milan

Dl.Třebová

232

 

1.1.1983

Pirkl Jan

Dl.Třebová

64

 

1.1.1957

Pirkl Jiří ing.

Dl.Třebová

313

 

1.1.1971

Pirklová Eliška

Dl.Třebová

64

 

1.1.1964

Horáková Iveta

Dl.Třebová

223

 

1.5.1999

Reichl Jiří

Dl.Třebová

47

člen výboru

1.1.1997

Rössler Václav

Dl.Třebová

305

 

1.1.1998

Rybka Jaroslav

Dl.Třebová

232

 

1.1.1981

Sauer Rudolf

Dl.Třebová

232

strojník

1.1.1996

Sauerová Anna

Dl.Třebová

232

 

1.5.1999

Špais Jan

Dl.Třebová

21

 

20.6.1981

Štandera Miloš

Dl.Třebová

116

zbrojník

20.6.1982

Štanderová Ludm.

Dl.Třebová

116

 

1.1.1983

Sýkora Miroslav

Dl.Třebová

135

 

20.6.1986

Vaněk Karel

Dl.Třebová

290

 

20.6.1984

Vaňková Irena

Dl.Třebová

290

 

1.1.1985

Zach Ladislav

Dl.Třebová

368

 

1.1.1998

 

Obrazek

 

Soutěžní družstvo sboru dobrovolných hasičů - rok 2000. Zleva do prava:
Iva Hamerníková, Lenka Kašparová, Iva Novotná, Iva Kašparová, Iveta Horáková, Jiří Kolář, Monika Fišarová, Dáša Langová, Václav Pecha, Miroslav Lang, Pavel Fišar, Jan Novotný, Luboš Motyčka, Rudolf Sauer.